Arheološko najdišče Vinji vrh

Preplet kultur na območju Šmarjeških Toplic potrjujejo predvsem arheološke najdbe iz različnih časovnih obdobij. Na Vinjem Vrhu je že v železni dobi nastalo močno utrjeno naselje, o katerem pričajo najdbe v grobiščih. Posebna najdba je t. i. orant, obesek iz keltskega obdobja, katerega motiv še danes buri domišljijo. Več o pestri dediščini kraja boste izvedeli v Hiši žive dediščine in Dolenjskem muzeju.