Žužemberk

Žužemberk, ki se nahaja v središču Suhe krajine ob zgornjem toku reke Krke, združuje bogato naravno in kulturno dediščino, ki je vredna ogleda. Tu lahko obiščete reko Krko z njeno slikovito dolino, lehnjakove pragove v Praprečah in pod gradom, sledite trasi rimske ceste, si ogledate grad Žužemberk, litoželezen vodnjak ter pokopališki križ iz leta 1867. Poleg tega so tu še cerkve sv. Mohorja in Fortunata, sv. Roka ter sv. Miklavža, mlini Zajčev, Vehovčev, Rojčev in Gričarjev, razvaline nekdanje papirnice ter spomenik NOB na Cviblju.

Grad Žužemberk

Grad Žužemberk, eden najlepših na Slovenskem, sega v 13. stoletje, v 16. stoletju pa so ga utrdili s sedmimi obrambnimi stolpi. Grad je bil rojstni kraj poveljnika Andreja pl. Auersperga ter diplomata Janeza Vajkarda Auersperga, in je bil ključna trdnjava proti Osmanskemu cesarstvu. Lastniki gradu od leta 1538 do druge svetovne vojne so bili Auerspergi – Turjačani. Po vojni je bil grad bombardiran, v 60. letih prejšnjega stoletja pa obnovljen. Vsako poletje v gradu potekajo kulturno-turistične prireditve.

Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata je dvostolpna baročna cerkev nad Žužemberkom, požgana leta 1944, obnovljena 1993 pod vodstvom F. Kvaternika. Oltarja obnovljena po arhivskih fotografijah, vključuje Bachove baročne orgle (35 registrov, blagoslovljene 2005) ter dela umetnikov, kot so Tone Perko, Maša in Nikolaj Mašuk ter rezbar Miha Legan.

Lehnjakovi pragovi na Krki

Krka, edina slovenska reka z lehnjakom. Nastaja v plitvi vodi, kjer se apnenec nabira na rastlinah. Ko te odmrejo, nastane lehnjakova usedlina – pragovi. Krka ima 90 takih pragov, najlepši so pri vasi Krka, Žužemberku in na Dvoru. Prej so ob njih gradili mline in žage ter žagali, da je voda odtekala enakomerno.