Dolenjska, drugačna doživetja

Mirna Peč

Občina Mirna Peč je najmanjša dolenjska občina v porečju Temenice. Pokrajino zaznamujeta močna zakraselost in podzemno pretakanje vode. Poselitev je skoncentrirana v mirnopeški, globodolski in šentjurski dolini. Prve omembe kraja segajo v 12. stoletje, ko je bila ustanovljena prafara. Številni turški vpadi, požari in kuga so botrovali nazadovanju kraja. Ponovni razvoj se je začel s prihodom železnice konec 19. stoletja in priključkom na avtocesto leta 2010. 

1. Reka Temenica
Temenica je najdaljša dolenjska ponikalnica. Njen drugi izvir se nahaja pod pečino Zijalo pri vasi Vrhpeč. Tu je več izvirov, kjer voda priteka iz razpok. Po 8 km površinskega toka z značilnimi okljuki ponovno ponikne ob ponorih pri Vrhovem. Ob daljših deževjih se njen površinski tok podaljša do ponorov pri Jablanu. 

2. Globodolsko polje
Globodolsko polje je suho kraško polje tektonskega nastanka, ki se razteza sredi gozdnatega gričevja na zahodnem delu Suhe krajine med Ajdovsko planoto in Mirnopeško dolino. Je eno najmanjših kraških polj na Slovenskem, široko do 750 metrov in dolgo le dobre 3 kilometre. Orientirano je na osi sever-jug, kar je posebnost med vsemi dinarsko kraškimi polji. Globodolsko polje nima površinske tekoče vode, ima pa dve podzemni, ki odtekata v porečje Krke. Zanimivost Globodolskega polja je tudi Gorenji Globodol s tlorisom panonske obcestne vasi, kjer so hiše postavljene z ožjo stranico proti cesti, za njo pa sledijo hlevi, gospodarska poslopja in njive. 

3. Sveta Ana
Sv. Ana je slikovit hrib nad temeniško dolino, ki je bil poseljen že v času starejše železne dobe (8.–5. stoletje pr. n. št. ). V 16.stoletju je bila na vrhu zgrajena cerkev sv. Ane. V neposredni bližini je tudi Zijalo, do katerega vodi markirana pot. 

4. Cerkev Sv. Kancijana
Cerkev je bila zgrajena leta 1915, vendar je kot njena stranska kapela ohranjen stari gotski prezbiterij iz 15. stoletja in lepo izdelan novogotski portal. Iz kamnov, vzidanih v prezbiterij, je razvidno, da je bila na tem mestu nekoč še starejša cerkev romanskega sloga.

5. Pavčkov dom

V domu je na ogled postavljena zbirka pesnikovih slik, knjig in nekaj njegovih osebnih stvari. Za večje skupine je po predhodnem dogovoru ogled voden. Obiskovalci si ogledajo Pavčkov dom in Spominsko zbirko Toneta Pavčka. V domu se nahaja tudi...

Prijavi se na e-novice