Dolenjska, drugačna doživetja

Novo mesto

Reka Krka in Rudolfov splav 

Reka Krka je eden od nepogrešljivih naravnih elementov, ki dajejo podobo Novemu mestu. Njen okljuk je dajal zatočišče prvim prebivalcem že pradavnini, danes pa ostaja prepoznaven simbol Novega mesta.Krka je ena najbolj značilnih dolenjskih rek in edina slovenska reka, ki ustvarja v strugi lehnjak. Dolina reke Krke je z neločljivim prepletom naravne in kulturne dediščine svojevrsten simbol Dolenjske. Poudarja ga izginjajoča dediščina nekdanjih mlinov in žag, ohranjeni leseni mostovi, številni gradovi ter naselja ob bregovih; v enem najbolj izrazitih okljukov pa je nastalo tudi Novo mesto. Reka daje zatočišče številnim rastlinskim in živalskim vrstam in je ena najbogatejših slovenskih rek z ribami. Vožnja z Rudolfovim splavom je posebno doživetje. Med vožnjo po okljuku reke Krke spoznate Novo mesto iz povsem drugačne perspektive. Na splavu vas pozdravijo različni liki, ki med vožnjo predstavijo sebe, stari del mesta (Breg, stolnico, frančiškanski samostan) in reko Krko. Bogat animacijski program vključuje tudi glasbo in dolenjskega posebneža – cviček. Splav je primeren tudi za različna praznovanja, poslovne dogodke (catering), koncerte, poroke, gledališke igre… 

Grad Otočec in grad Struga

Grad Otočec leži na otoku reke Krke med plitvimi tokovi vodotoka, polnega lehnjakovih pragov in otočkov. V virih se omenja že leta 1252. Sprva je bil v lasti Višnjegorskih grofov, pozneje je posest prešla na Andeške in Babenberžane, za njimi pa po letu 1246, na kralja Otokarja, ki jo je daroval freisinški cerkvi, ki je tu imela svoje ministeriale, pl. Warthe ali Werderje. V prvi polovici 16. stoletja so bili lastniki gradu Villandersi, leta 1560 pa ga je kupil general Vojne krajine Ivan baron Lenkovič. Na gradu se je nato zvrstilo več različnih lastnikov, zadnji med njimi so bili grofje Margheri di Commandona, ki so ga imeli v lasti do druge svetovne vojne.Razvoj grajske stavbe je bil zaključen šele v baroku, manjše historicistične predelave pa so bile izvedene še v drugi polovici 19. stoletja. Današnja podoba gradu obsega okvirasto obzidje s štirimi okroglimi obrambnimi stolpi in predelanim osrednjim obrambnim stolpom nad vhodom v notranje dvorišče. Palacij gradu je prislonjen na obzidje in sega z enim od dveh krakov v notranje dvorišče. Grajska kapela je bila sprva v dvoriščnem traktu, kasneje pa so jo namestili v zahodnem obrambnem stolpu. Leta 1942 so grad požgali partizani, po vojni je bil obnovljen in predan hotelski namembnosti.Kot član prestižne mednarodne družine hotelskih dvorcev Realis&Chateaux se danes otoški grad uvršča v svetovni vrh kakovosti ponudbe visokega turizma. 

Grad Struga stoji na terasi na desnem bregu reke Krke, severovzhodno od naselja Gumberk.Prvotni dvor, omenjen 1449, je v 16. stoletju prezidal v grad Karel pl. Jurič. Juriči so bili lastniki gospostva vse do začetka 19. stoletja, ko postane last vitezov Fichtenau. Enonadstropni stanovanjski trakti oklepajo notranje dvorišče, vzhodni trakt ima z dvema štirioglatima stolpoma le obrambno funkcijo.Grad Struga je lep primer časovno enotno nastalega gradu in predstavlja značilno grajsko arhitekturo 16. stoletja. Zaradi izpostavljene lege ob reki Krki sodi med ambientalno pomembne spomenike na Dolenjskem. Ima tudi kulturno-zgodovinski pomen, saj je poznan tudi po Tavčarjevi povesti Otok in struga.Zavod Svitar je na gradu vzpostavil muzej žive zgodovine z mnogimi programi zgodovinskih doživetij, ki je sedaj na voljo za najavljene skupine. Grad počasi obnavljajo, nudijo pa tudi dodatne možnosti animacije: animiran ogled gradu, viteške veščine, lokostrelski pohod, sprejeme, poslovna srečanja, srednjeveško in renesančno glasba, zgodovinske poroke, zgodovinske gostije in praznovanja… 

Dolenjski muzej in Jakčeva galerija 

Med Bregom in Kapiteljsko cerkvijo je kompleks več stavb, kjer ima svoje prostore Dolenjski muzej Novo mesto, ki je bil ustanovljen leta 1950. Tu je mogoče s pomočjo razstav in publikacij, filmov, muzejskih delavnic in ostalih prireditev spoznati preteklost Dolenjske in Novega mesta. Poleg stalnih razstav (arheološka, etnološka, narodnoosvobodilna borba na Dolenjskem in Jakčev dom) so v muzeju vedno na ogled vsebinsko različne občasne razstave vezane predvsem na zgodovino Dolenjske.

Pod okriljem Dolenjskega muzeja deluje tudi Jakčev dom, ki je spomenik enemu najbolj znanih slovenskih slikarjev in grafikov, Božidarju Jakcu (1899 – 1989). 
Obiskovalci si lahko poleg občasnih razstav ogledajo stalne razstave: 

Stalna likovna razstava Dolenjskega muzeja
Zbirka umetniških del Božidarja Jakca

Likovno-pedagoška zbirka

Staro mestno jedro 

Staro mestno jedro Novega mesta, ki leži na skalnem okljuku Krke, navdušuje z imenitnim Glavnim trgom z arkadnimi hodniki v pritličjih meščanskih hiš. Opredeljuje ga značilna mestna hiša. Ogleda vredni so tudi stolna cerkev Sv. Nikolaja in frančiškanska cerkev, Dolenjski muzej in galerija Jakčev dom. V reki Krki pa se zrcali niz znamenitih hiš na Bregu – najslikovitejšem predelu mestnega jedra, ki so ga pogosto upodabljali slikarji.

Vinske gorice 

Vinske gorice z neštetimi zidanicami dajejo značilno podobo mehke dolenjske pokrajine. Že stoletja jih oblikuje delovna roke dolenjskega človeka, ki mu je ljubezen do vinske trte položena že v zibel. Zato jih generacija za generacijo obdelujejo z največjo skrbnostjo in ljubeznijo. Vinske gorice niso namenjene samo pridelovanju vina, predvsem evropskega posebneža cvička, ampak pomenijo tudi pomembno kulturno in socialno stičišče vseh starostnih skupin, zelo priljubljene pa so tudi med rekreativci. Vrhove vinskih goric običajno krasijo slikovite cerkvice.
Sredi vinskih goric, na čudovitih razglednih lokacijah, stojijo zidanice, ki so, ne samo posebnost te regije, ampak svetovna posebnost. V njih se je pred leti začel razvijati Turizem v zidanicah. Zidanice, ki so jih lastniki do sedaj delili z najboljšimi prijatelji so sedaj svoja vrata odprla tudi turistom, gostom iz širnega sveta, ki so nad to unikatno ponudbo navdušeni. Zato postajajo poleg arheologije, reke Krke in cvička eden glavnih zaščitnih znakov Dolenjske. 

Informacije: TIC Novo mesto, Glavni trg 6, 8000 Novo mesto, 07 39 39 263

Prijavi se na e-novice