Dolenjska, drugačna doživetja

Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice - vir življenjske energije
Ko vstopite v  Šmarješke Toplice, vstopite v svet vinogradov, travnikov, gozdov, legend, predvsem pa v sproščujoč objem termalne vode, kjer vas gostoljubni občani s toplim nasmehom sprejmejo ob kozarčku domačega vina in vas povabijo medse.Področje občine je bilo pred petdesetimi leti izrazito kmečko okolje. Danes je tu le še nekaj kmetij, kjer je kmetijstvo le dopolnilna dejavnost. V vinskih goricah so vzorno urejeni vinogradi, kjer pridne roke pridelujejo odličen cviček. V občini je dobro razvito tudi čebelarstvo. V širšem slovenskem prostoru je občina znana predvsem po zdraviliškem turizmu, ki se razvija v enem od najsodobnejših slovenskih termalnih središč. Naravne danosti nudijo pestro ponudbo športnih aktivnosti in doživetij v neposrednem stiku z naravo. Bogata kulturna in zgodovinska dediščina se razkrivata v arheoloških najdbah ter v raznovrstni sakralni in etnološki dediščini. 


1. Klevevž
Območje Klevevža zajema Zgornjo Klevevško jamo, ki se nahaja ob soteski potoka Radulja pod vzpetino, kjer so razvaline gradu Klevevž, Spodnjo Klevevško jamo, v kateri je hipotermalni izvir (doslej edina znana topliška jama) in sotesko potoka Radulja, ki se prične ob Klevevški Toplici. V svojem zgornjem toku v krajšem, toda divjem kanjonu s skoraj navpičnimi bregovi, Radulja ustvarja manjše glasne in šumeče slapove ter skoke. Hipotermalni izvir Klevevška Toplica s temperaturo od 21 °C do 25 °C je primeren tudi za kopanje. Ob sotočju Laknice in Radulje se nahaja močvirnato področje Zdravci, ki ob močnem deževju prestopi bregove in poplavi ravnino ter daje življenjski prostor nekaterim redkim pticam in živalim, kot so sive in bele čaplje, štorklje, vidre, bobri, potočni raki, srne, lisice, divji zajci in fazani. Ob Radulji rastejo stoletne vrbe, ki so se razbohotile in dajejo pokrajini svojevrsten videz. 

2. Indijski lotos
Sredi zdraviliškega parka v Šmarjeških Toplicah, kjer se vije tudi botanična pot, se nahaja jezerce, ki ga napaja izvir tople vode, v njem pa že več let raste pri nas zelo redka rastlinska vrsta - indijski lotos. Poleti je gladina vode gosto prekrita z velikimi povoščenimi listi, nad gladino pa se ponosno dviga več sto nežnih rožnatih cvetov. Danes so naravna nahajališča indijskega ali rdečega lotosa prisotna le še v nekaterih predelih Azije in Avstralije. Do sedaj je veljalo, da indijski lotos na prostem pri nas ne preživi zime, torej je ta v Šmarjeških Toplicah še toliko večja posebnost in zanimivost. 

3. Župnijska cerkev sv. Marjete v Šmarjeti
V Šmarjeti se nahajata dve cerkvi, in sicer obstoječa stavba, pozidana v prvi četrtini 20. stoletja in njena precej starejša prednica, ki se je morala umakniti novogradnji. Stenska slika Križanje, delo neznanega italijanskega avtorja iz 17. stoletja, je znamenita dragocenost slovenskega nabožnega slikarstva in največja baročna slika pri nas. 

4. Župnijska cerkev sv. Andreja v Beli Cerkvi
Ljudsko izročilo pravi, da je dobila Bela Cerkev ime po beli zidani cerkvi, ki se je že od daleč razlikovala od ostale lesene arhitekture. Kraj Bela Cerkev je v listinah prvikrat posredno naveden leta 1283 z omembo vikarja, kar je tudi prva posredna omemba župnije, izrecno kot vas pa je bila prvikrat omenjena leta 1291. Njeno lokacijo lahko vežemo tudi na cerkev omenjeno v znameniti listini izdani leta 1074 v Ogleju. 

5. Litoželezni vodnjak v Šmarjeških Toplicah
Čudoviti vodnjak s kipom ženske z vrčem stoji v zdraviliškem parku v Šmarjeških Toplicah. Je del novejših začetkov Toplic in priča o zgodbi Viktorja Gregorića, ki je s svojim trudom pripomogel k razvoju in modernizaciji kraja.

6. Hiša žive dediščine v Beli cerkvi

Vsem popotnikom v času priporočamo ogled Hiše žive dediščine »Iz narave in preteklost za prihodnost«. Predstavljeno je življenje prednikov tega območja iz obdobja prazgodovine pa do danes. Vključena je tudi vinarska in kulinarična dediščina območja.

Informacije: TIC Šmarješke Toplice, Šmarješke Toplice 115, 8220 Šmarješke Toplice, 07 30 74 073, 051 64 82 12

Skrivnosti Dolenjske